Vòng bi cầu SKF Deep groove ball bearings
Vòng bi đỡ tự lựa SKF Self-aligning ball bearings
Vòng bi đỡ chặn SKF Angular contact ball bearings
Vòng bi tiếp xúc bốn điểm SKF Angular contact ball bearings, four-point contact ball bearings
Vòng bi chặn SKF Thrust ball bearings
Vòng bi côn SKF Tapered roller bearings
Vòng bi tang trống SKF Spherical roller bearings
Vòng bi đũa đỡ SKF Cylindrical roller bearings
Vòng bi mặt cầu SKF Radial spherical plain bearings
Vòng bi YAR Insert bearings
Vòng bi kim Needle roller bearings
0961238558