Những mã vòng bi cầu 60xx SKF thông dụng tại thị trường Việt NamƯu điểm của vòng bi bạc đạn cầu SKF thế hệ Explorer

  • Làm việc êm hơn

  • Ít rung động hơn,

  • Tuổi thọ của vòng bi cao hơn thế hệ trước,

  • Khả năng che chắn tốt hơn,

  • Khả năng làm việc với vận tốc cao.

cấu tạo vòng bi cầu SKFCấu tạo vòng bi cầu SKF

Vòng bi cầu SKF được thiết kế để sử dụng cho nhiều ứng dụng chuyển động khác nhau, vòng bi cầu SKF thế hệ Explorer có khả năng chịu tải hướng kính và tải dọc trục ở tốc độ làm việc cao và liên tục thay đổi. Ngoài ra, vòng bi thế hệ Explorer còn có độ tin cậy rất cao, yêu cầu bảo trì thấp nếu được sử dụng đúng yêu cầu và lắp đặt đúng phương pháp.

Một số mã vòng bi cầu SKF thông dụng tại thị trường Việt Nam.

Vòng bi 6000-2Z

Vòng bi 6000-2RSH

Vòng bi 6001-2RSH

Vòng bi 6002

Vòng bi 6002-2Z

Vòng bi 6002-2Z/C3

Vòng bi 6002-2RSH

Vòng bi 6002-2RSH/C3

Vòng bi 6003

Vòng bi 6003-2Z

Vòng bi 6003-2Z/C3

Vòng bi 6003-2RSH

Vòng bi 6004

Vòng bi 6004-2Z

Vòng bi 6004-2Z/C3

Vòng bi 6004-2RSH

Vòng bi 6004-2RSH/C3

Vòng bi 6005

Vòng bi 6005-2Z

Vòng bi 6005-2Z/C3

Vòng bi 6005-2RSH

Vòng bi 6005-2RSH/C3

Vòng bi 6006

Vòng bi 6006-2Z

Vòng bi 6006-2Z/C3

Vòng bi 6006-2RS1

Vòng bi 6006-2RS1/C3

Vòng bi 6007

Vòng bi 6007-2Z

Vòng bi 6007-2Z/C3

Vòng bi 6007-2RS1

Vòng bi 6008

Vòng bi 6008-2Z

Vòng bi 6008-2Z/C3

Vòng bi 6008-2RS1

Vòng bi 6009

Vòng bi 6009-2Z

Vòng bi 6009-2Z/C3

Vòng bi 6009-2RS1

Vòng bi 6010

Vòng bi 6010-2Z

Vòng bi 6010-2Z/C3

Vòng bi 6010-2RS1

Vòng bi 6011-2Z

Vòng bi 6011-2Z/C3

Vòng bi 6011-2RS1

Vòng bi 6012

Vòng bi 6012-2Z

Vòng bi 6012-2Z/C3

Vòng bi 6012-2RS1

Vòng bi 6013-2Z

Vòng bi 6013-2Z/C3

Vòng bi 6013-2RS1

Vòng bi 6013-2RS1/C3

Vòng bi 6014

Vòng bi 6014-2Z

Vòng bi 6014-2RS1

Vòng bi 6015-2Z

Vòng bi 6015-2Z/C3

Vòng bi 6016

Vòng bi 6016-2Z

Vòng bi 6017-2Z

Vòng bi 6017-2Z/C3

Vòng bi 6018

Vòng bi 6018-2Z/C3

Vòng bi 6018-2RS1

Vòng bi 6019-2Z

Vòng bi 6020

Vòng bi 6020-2Z

Vòng bi 6021

Vòng bi 6022

Vòng bi 6022-2Z

Vòng bi 6024

Vòng bi 6024-2Z

 

Vòng bi cầu SKF Explorer là kết quả nghiên cứu phát triển của SKF, với rãnh lăn và vòng cách được thiết kế mới. Các cải tiến này kết hợp cùng việc sử dụng thép hợp kim cho vòng bi có độ tinh khiết cao hơn và công nghệ chế tạo mới đã nâng cao khả năng làm việc và cấp chính xác của vòng bi cầu SKF thế hệ Explorer. Với cấp chính xác cao hơn, vòng bi cầu Explorer sẽ làm 

vòng bi cầu skf thông dụng

vòng bi cầu skf thông dụng

Vòng bi 6200-2Z

Vòng bi 6200-2RSH

Vòng bi 6201

Vòng bi 6201-2Z

Vòng bi 6201-2Z/C3

Vòng bi 6201-2RSH

Vòng bi 6202

Vòng bi 6202-2Z

Vòng bi 6202-2Z/C3

Vòng bi 6202-2RSH

Vòng bi 6203

Vòng bi 6203-2Z

Vòng bi 6203-2Z/C3

Vòng bi 6203-2RSH

Vòng bi 6203-2RSH/C3

Vòng bi 6204

Vòng bi 6204/C3

Vòng bi 6204-2Z

Vòng bi 6204-2Z/C3

Vòng bi 6204-2RSH

Vòng bi 6205

Vòng bi 6205-2Z

Vòng bi 6205-2Z/C3

Vòng bi 6205-2RSH

Vòng bi 6206

Vòng bi 6206-2Z

Vòng bi 6206-2Z/C3

Vòng bi 6206-2RS1

Vòng bi 6206-2RS1/C3

Vòng bi 6207

Vòng bi 6207-2Z

Vòng bi 6207-2Z/C3

Vòng bi 6207-2RS1

Vòng bi 6207-2RS1/C3

Vòng bi 6208

Vòng bi 6208-2Z

Vòng bi 6208-2Z/C3

Vòng bi 6208-2RS1

Vòng bi 6209

Vòng bi 6209-2Z

Vòng bi 6209-2Z/C3

Vòng bi 6209-2RS1

Vòng bi 6210-2Z

Vòng bi 6210-2Z/C3

Vòng bi 6210-2RS1

Vòng bi 6210-2RS1/C3

Vòng bi 6211/C3

Vòng bi 6211-2Z

Vòng bi 6211-2Z/C3

Vòng bi 6211-2RS1

Vòng bi 6212

Vòng bi 6212/C3

Vòng bi 6212-2Z

Vòng bi 6212-2Z/C3

Vòng bi 6212-2RS1

Vòng bi 6213

Vòng bi 6213/C3

Vòng bi 6213-2Z

Vòng bi 6213-2Z/C3

Vòng bi 6213-2RS1

Vòng bi 6213-2RS1/C3

Vòng bi 6214/C3

Vòng bi 6214-2Z

Vòng bi 6214-2Z/C3

Vòng bi 6214-2RS1

Vòng bi 6215

Vòng bi 6215/C3

Vòng bi 6215/C4

Vòng bi 6215-2Z/C3

Vòng bi 6216

Vòng bi 6216-2Z

Vòng bi 6216-2Z/C3

Vòng bi 6217

Vòng bi 6217-2Z

Vòng bi 6217-2RS1

Vòng bi 6218/C3

Vòng bi 6218-2Z

Vòng bi 6218-2Z/C3

Vòng bi 6218-2RS1

Vòng bi 6219/C3

Vòng bi 6219-2Z

Vòng bi 6219-2Z/C3

Vòng bi 6220

Vòng bi 6220-2Z/C3

Vòng bi 6221

Vòng bi 6221/C3

Vòng bi 6221-2Z

Vòng bi 6221 NR

Vòng bi 6222

Vòng bi 6222/C3

Vòng bi 6222-2Z

Vòng bi 6222-2Z/C3

Vòng bi 6224

Vòng bi 6224/C3

Vòng bi 6226

Vòng bi 6226/C3

Vòng bi 6228/C3

Vòng bi 6230

Vòng bi 6230/C3

Vòng bi 6236 M/C3

 

vòng bi skf chính hãngvòng bi skf chính hãng

 

 


0961238558